Agencja pr warszawa

Agencja pr warszawa

Takie miejsce jak agencja PR Warszawa przedstawia jako agencję komunikacyjną, która specjalizuje się w tworzeniu i utrzymywaniu dobrego wizerunku publicznego swoich klientów poprzez zarządzanie ich public relations. Agencja PR może pracować dla korporacji, organizacji non-profit, instytucji rządowej lub indywidualnego biznesu.

Agencja PR ma zazwyczaj trzy główne obszary działania: relacje z mediami, marketing i reklama oraz komunikacja korporacyjna. Choć obszary te zachodzą na siebie, każdy z nich jest odrębny w swoim celu i działaniach.

W obszarze relacji z mediami, główne funkcje to reklama, szkolenia medialne i strategiczne planowanie kampanii. Działania marketingowe i reklamowe obejmują badania i analizy reklamowe, strategie budowania marki, strategie lokowania produktu, strategie marketingu bezpośredniego, strategie marketingu wirusowego, strategie marketingu oddolnego, strategie promocji sprzedaży, badania rynku, badania konkurencji, strategie mediów społecznościowych, strategie marketingu sportowego.

Funkcje komunikacji korporacyjnej obejmują rozwój strategii komunikacji wewnętrznej (komunikacja pracownicza); rozwój strategii komunikacji zewnętrznej (komunikacja kryzysowa); planowanie komunikacji pracowniczej (programy wyróżnień, wewnętrzne biuletyny/czasopisma); planowanie wydarzeń wewnętrznych/zewnętrznych (targi, konferencje); rozwój strategii community relations (wydarzenia charytatywne).

Jeśli chodzi o rolę, jaką spełnia agencja PR Warszawa, przede wszystkim jest to utrzymywanie pozytywnych relacji pomiędzy klientem, a jego opinią publiczną w ciągle zmieniającym się świecie poprzez zarządzanie przepływem informacji pomiędzy tymi stronami. Jest on również odpowiedzialny za ochronę swojego klienta przed złą prasą.